Get Adobe Flash player

 

“เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ’”
1-31 ตุลาคม 2011


      คริสตชนคาทอลิกมีธรรมเนียมสวดสายประคำเป็นพิเศษในเดือนตุลาคม เพราะวันที่ 7 ตุลาคม ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.1917(พ.ศ.2460) ระหว่างสงครามโลกครั้งแรก แม่พระได้ประจักษ์ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ทุกวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เป็นจำนวน 6 ครั้ง เพื่อขอร้องและเตือนมนุษย์มิให้หันหลังกับพระเจ้า ขอให้สัตบุรุษยึดคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้ามาปฏิบัติในชีวิต ทำพลีกรรมและสวดสายประคำ เพื่อให้โลกมีสันติภาพ


      แม่พระตรัสกับลูเซีย ที่ฟาติมา (13 ตุลาคม 1917) ว่า “เราคือแม่พระแห่งลูกประคำ เรามาเพื่อเตือนลูกให้ปรับปรุงชีวิตจากบาป เราต้องไม่ทำให้พระเป็นเจ้าขัดเคืองพระทัยยิ่งกว่านี้ เพราะมนุษย์ทำบาปมาก ลูกต้องสวดสายประคำต่อไปทุกวัน”


      บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เคยตรัสว่า พระองค์รักการสวดสายประคำมากที่สุด “ดวงใจของเราสามารถร่วมกันในธรรมล้ำลึกของสายประคำ เพราะเป็นชีวิตของเราแต่ละคน แต่ละครอบครัว เป็นเหตุการณ์ส่วนตัว และเกี่ยวข้องกับคนอื่น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรา...พ่อขอให้ลูกทุกคนสวดสายประคำ”


      พ่อดีใจที่คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำรณรงค์การสวดสายประคำในเดือนนี้ ขอสนับสนุนและร่วมมือเต็มที่
      พ่อมีความเชื่อมั่นว่า อาศัยการสวดสายประคำ ซึ่งเป็นกิจศรัทธาง่ายๆ สวดได้เสมอแทบทุกที่ ทุกเวลา ของเราคาทอลิก จุดประสงค์อันประเสริฐทั้ง 3 ประการที่คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำตั้งไว้ กล่าวคือ 1. เพื่อร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปีมหามงคลนี้  2. เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด และ 3. เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง จะบรรลุผล โดยอาศัยความรักและความช่วยเหลือของแม่พระ นอกจากนี้ สายประคำยังจะเป็นสายมาลัยร้อยเรียงดวงใจของเรา คริสตชนคาทอลิกไทย ให้รวมเป็นหนึ่ง ในความรักของพระเจ้าด้วย

     พ่อมีความหวังว่า การรณรงค์นี้จะช่วยให้ความศรัทธาต่อการสวดสายประคำแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น มิใช่เพียงเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น แต่จะแพร่หลายมากขึ้นในชีวิตทุกๆวันของคริสตชนคาทอลิกไทยด้วย