Get Adobe Flash player

 

 

ข้อรำพึงสายประคำ ธรรมทูต

ในพระสมณสาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ในโอกาสครบรอบ 160 ปี ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต (6 มกราคม 2003) พระองค์ทรงกล่าวว่า "…เป็นเวลา 160 ปีแล้ว ที่บรรดาเด็กๆ ทั่วโลกได้เรียกขานนามของพระนางมารีย์ พ่อขอพวกเธอให้เพียรพยายามปฏิบัติกิจการแห่งความรักนี้ด้วยความซื่อสัตย์ใน "ปีแห่งสายประคำ"  ด้วยการร่วมสวดสายประคำทั้งสายกับผู้ใหญ่ สายประคำธรรมทูตมี 5 สี เชื่อมโยงเรากับการแพร่ธรรม

สีเหลือง          อุทิศให้กับทวีปเอเชีย  เพื่อความมีชีวิตชีวา  และความเป็นหนุ่มสาวจะได้กระชุ่มกระชวยขึ้น

สีน้ำเงิน          อุทิศให้กับทวีปแถบโเชเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะ) ซึ่งรอคอยการเผยแพร่พระวรสารกับชนชั้นรากหญ้าให้มากขึ้น

สีขาว             สำหรับทวีปยุโรป เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูความร้อนรนในการประกาศพระวรสารให้กลับคืนมา  และทำให้พระศาสนจักรท้องถิ่นในหลายๆ แห่งให้อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้น

สีแดง             อุทิศให้กับทวีปอเมริกา  เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาสำหรับพลังใหม่ๆ ในงานธรรมทูต

สีเขียว            อุทิศให้กับทวีปแอฟริกา  ที่ได้ผ่านการทดสอบจากการทนทุกข์ยากลำบาก แต่พร้อมที่จะทำการประกาศพระวรสาร

การสวดสายประคำพร้อมกันในครอบครัว เป็นประจำทุกๆ วัน นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ แล้ว  ยังเป็นแหล่งที่มาของความช่วยเหลือทางด้านจิตใจสำหรับคริสตชนทุกๆ คนอีกด้วย

 (คัดมาจาก หนังสือสายประคำ ของ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  พระธรรมล้ำลึก 20 ประการ

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก PMS มิถุนายน 2003  หน้า 63)