Get Adobe Flash player

 

ต้นกำเนิดสายประคำ

พระศาสนจักรได้รับสายประคำจากแม่พระโดยทางนักบุญดอมินิกผู้ตั้งคณะดอมิ กันในปี ค.ศ. 1214 แม่พระได้ให้สายประคำแก่นักบุญดอมินิกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ให้พวกอัลบีเยนและคนบาปกลับใจ

นักบุญดอมินิค ได้ไปจำศีลภาวนา ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อให้คนบาป กลับใจ เพราะคนบาปเหล่านั้นเป็นอุปสรรคของการกลับใจของพวกอัลบีเยน พวกเหล่านี้เป็นพวกต่อต้านศาสนจักรอย่างร้ายกาจ

แม่พระได้ประจักษ์มาแก่ท่านพร้อมกับเทวดา 3 องค์ ตรัสว่า "ดอมินิก เธอรู้ไหม ว่าพระตรีเอกภาพทรงพระประสงค์อาวุธชนิดใดที่จะเป็นเครื่องมือ ปฏิรูปหรือเปลี่ยนโอกาสอันชั่วช้านี้" นักบุญดอมินิก ได้ตอบว่า "โอ้พระแม่มา รีอาพระแม่ทราบดีกว่าลูก เพราะว่าต่อจากพระเยซูเจ้าพระแม่เป็นทางเดียวแห่ง ความรอดของเรา" พระมารดาได้ตรัสต่อไปว่า "ถ้าเธอต้องการที่จะทำให้คน บาปหนาเหล่านั้นกลับใจ จงเทศนาเกี่ยวกับสายประคำ บทสดุดีของเรา" นักบุญดอมินิกได้เผยแพร่การสวดสายประคำ และได้ทำให้คนที่หลงผิด และพวกเฮเรติก ได้กลับมาเป็นคริสตังค์อีกครั้งหนึ่ง


สายประคำคือ มงกุฎกุหลาบ (rosary)

คำว่า "โรซารี (rosary) หมายถึง "มงกุฎกุหลาบ" นั่นคือ เราพูดได้ว่าทุกครั้งที่ ใครได้สวดสายประคำอย่างสง่า อย่างศรัทธา เขาก็ได้วางดอกกุหลาบจาว 153 ดอก และดอกกุหลาบแดงอีก 16 ดอก บนพระเศียรของพระเยซูเจ้า และพระ นางมารีอา ดอกไม้นี้เป็นดอกไม้สวรรค์ ที่จะไม่มีวันเหี่ยวแห้ง หรือสูญสิ้นความ งามเลย

พระมารดา ได้ทรงยืนยันความจริงข้อนี้ด้วยพระนางเอง กล่าวคือ พระนางได้ ทรงเผยแสดงแก่บุคคลมากมายว่า แต่ละครั้งที่เขาสวดวันทามารีอาเขาก็ได้ถวาย กุหลาบสวย ๆ และกุหลาบแต่ละดอกก็ร้อยเป็นพวงมาลัยถวายแด่พระนาง พระ นางได้ทรงตรัสดังนั้น

บราเดอร์ อัลฟองซัส แห่งคณะเยซูอิต ได้สวดสายประคำอย่างดีและท่านได้เห็น กุหลาบสีแดงออกจากปาก เมื่อท่านสวดบทข้าแต่พระบิดา และเห็นดอกกุหลาบสีขาวทุกครั้งที่ท่านสวดบทวันทามารีอา สีแดงหรือสีขาวก็มีความงาม และกลิ่น หอมเท่ากัน ผิดกันก็ตรงสีนั่นเอง


นักบวชในคณะนักบุญฟรังซีสอัสซีซี ก็เช่นกัน มีเรื่องเล่าว่า "มีนักบวชผู้หนึ่ง ชอบสวดสายประคำเสมอๆก่อนรับประทานอาหารค่ำอยู่มาวันหนึ่งท่านก็ลืมเสีย สนิท ท่านจึงขออนุญาตผู้ใหญ่ และก็ได้รับอนุญาตให้ไปสวดได้ แต่ท่านได้สวด นานเกินไป ผู้ใหญ่จึงส่งคนมาตาม เพื่อนนักบวชที่ไปตามก็พบว่า ในห้องของ ท่านนั้นเจิดจ้าไปด้วยแสงสว่างแห่งสวรรค์ จากรูปแม่พระ มีเทวดาสององค์บรรจงเก็บดอกกุหลาบสวย ๆ ที่หล่นออกมาจากปากของท่านดอกแล้วดอกเล่า และนำมันไปวางบนพระเศียรของพระมารดา ซึ่งพระมารดาก็ได้ทรงพระสรวล ด้วยความพอพระทัย เพื่อนนักบวชก็ถูกส่งมาอีก เมื่อเห็นว่าผู้ที่ไปตามมาช้า จึงไปตาม แต่เขาก็ได้เห็นเช่นเดียวกัน จนกระทั่งการสวดสายประคำสิ้นสุดลง" ดังนั้นสายประคำคือ พวงมาลาแห่งดอกกุหลาบที่เราจะถวายแด่พระเยซูเจ้า และพระมารดา ดอกกุหลาบเป็นราชินีแห่งดอกไม้ทั้งหลายฉันใด การสวดสาย ประคำก็เป็นกิจศรัทธาที่สำคัญของคริสตชนคาทอลิกที่จะถวายเกียรติแด่พระ เยซูเจ้าและพระมารดา ฉันนั้น...


ผลที่ได้รับจากการสวดสายประคำ

การสวดสายประคำ คือการรำพึงถึง พระประวัติชีวิตของพระเยซูเจ้า นับตั้งแต่ ประสูติ การเทศนาสั่งสอน การรับทรมาน และการคลับคืนพระชนมชีพ ผ่านทางบทภาวนาของพระนางมารีอา หากเราได้ปฏิบัติกิจศรัทธานี้ เช่นเดียวกับ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติมาอย่างดี จะสามารถนำผล ประโยชน์มาสู่เรา ดังนี้
จะทำให้เราทีละเล็กทีละน้อย เข้าถึงองค์พระเยซูเจ้าและพระภารกิจของพระ องค์

สายประคำช่วยชำระวิญญาณให้บริสุทธิ์ และช่วยลบล้างบาปของเรา

สายประคำช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งฝ่ายกาย และวิญญาณ

สายประคำช่วยให้เราปฏิบัติฤทธิ์กุศลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

สายประคำทำให้เรารุ่มร้อนไปด้วยความรักต่อพระคริสตเจ้า และใฝ่หาแต่ของฝ่ายสวรรค์

สายประคำเพิ่มพูนพระหรรษทาน และคุณงามความดีต่าง ๆ แก่เรา

สายประคำชดเชยสิ่งใด ที่เราต้องการ เพื่อเป็นการใช้หนี้ระหว่างเรากับพระเป็น เจ้าหรือเราต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สุดท้ายสายประคำจะนำพระคุณต่าง ๆ จากพระเป็นเจ้ามาสู่เรา..... 


----------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณเว็บ http://mariarosa.org/kularptip12.html สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสายประคำครับ